Menu

Misja YMAA

Misją YMAA jest zachowanie, rozwój i doskonalenie tradycyjnego Gongfu (Kung Fu), Taijiquan (Tai Chi Chuan) i Qigong (Chi Kung) do najwyższych standardów poprzez międzynarodową, wzajemnie się wspierającą społeczność i sieć. Otwarcie witamy, uczymy, uczymy się od i wspieramy wszystkich, którzy dzielą się swoją wiedzą na wszelkie tematy związane z wewnętrznymi lub zewnętrznymi sztukami walki. Naszym celem jest nauka o kawałku kultury, historii i filozofii treningu YMAA. W YMAA, naszą wizją jest wykorzystanie chińskiej kultury i sztuk walki do wspierania międzynarodowej społeczności podobnie myślących ludzi, pomagających sobie wzajemnie w osiąganiu ich celów.

Naszym celem jest budowanie w uczniach zaufania, zdrowia fizycznego, mentalnego skupienia i samodyscypliny. YMAA zapewnia studentom środowisko do odniesienia sukcesu poprzez korzystny i wymagający program szkoleniowy. Nasze szkoły promują tradycyjne metody praktyki, stawianie sobie i innym wyzwań fizycznych, psychicznych i duchowych.

Zalecamy kreatywność, dbałość o szczegóły i poprawność w sztuce. Poprzez nasz trening, dążymy do urzeczywistnienia moralności sztuk walki: pokory, szacunku, sprawiedliwości, zaufania, lojalności, woli, wytrzymałości, cierpliwości, wytrwałości i odwagi.