Menu

Misja YMAA

Misją Yang's Martial Arts Association (YMAA) jest zachowanie, rozwój i doskonalenie tradycyjnego Gongfu (Kung Fu), Taijiquan (Tai Chi Chuan) i Qigong (Chi Kung) oraz podnoszenie ich praktyki do najwyższych standardów treningowych. Osiągamy to poprzez międzynarodową, wzajemnie się wspierającą społeczność ćwiczących. Otwarcie witamy, uczymy, chcemy się uczyć, a także wspieramy wszystkich, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą na wszelkie tematy związane z wewnętrznymi lub zewnętrznymi sztukami walki. Naszym celem jest przekazanie kultury, historii i filozofii treningu Yang's Martial Arts Association (YMAA). Wizją YMAA jest, za pomocą chińskiej kultury oraz tradycyjnych sztuk walki, wspieranie społeczności ludzi wyznających podobne wartości oraz pomaganie sobie w osiąganiu stawianych celów.

Naszym celem jest budowanie w uczniach zaufania, zdrowia fizycznego, mentalnego skupienia i samodyscypliny. YMAA zapewnia studentom środowisko do odniesienia sukcesu poprzez korzystny i wymagający program szkoleniowy. Nasze szkoły promują tradycyjne metody praktyki, stawianie sobie i innym wyzwań fizycznych, psychicznych i duchowych.

Zalecamy kreatywność, dbałość o szczegóły i poprawność w sztuce. Poprzez nasz trening, dążymy do urzeczywistnienia moralności sztuk walki: pokory, szacunku, sprawiedliwości, zaufania, lojalności, woli, wytrzymałości, cierpliwości, wytrwałości i odwagi.